top of page

ONZE DIENSTEN

EPC

 

Een EPC (energieprestatiecertificaat) is een document dat aantoont hoe energiezuinig een gebouw is. Het geeft aan hoe de gevels, daken en vloeren geïsoleerd zijn, welke beglazing geplaatst werd, hoe het met installaties zoals ventilatie, verwarming, koeling gesteld is. De eigenaar is hiervoor verantwoordelijk. Op basis van visuele factoren, facturen, foto’s, documentatie, attesten, etc. kan de energiedeskundige de nodige bewijzen voorleggen om een correct certificaat af te leveren. 

Het certificaat blijft 10 jaar geldig en moet beschikbaar zijn vanaf het ogenblik dat een woning te koop of te huur gezet wordt. Bovendien staan op elk EPC aanbevelingen om het gebouw energiezuiniger te maken. Als resultaat wordt een energiescore verkregen die de energetische toestand van een gebouw weergeeft. 

PROJECTOPVOLGING

Plan C is een flexibele en betrouwbare partner voor een vlotte en volledige projectopvolging tussen de klant en de verschillende partijen. Een vlotte coördinatie van de verschillende bouwfasen en een goede timing zorgen er voor dat uw project gerealiseerd wordt binnen uw budget en de vooropgestelde tijdslimiet. Offertes worden aangevraagd en besproken met de opdrachtgever, alternatieven worden gezocht, concrete afspraken gemaakt met aannemers en controle hiervan, facturen en meetstaten gecontroleerd, afspraken en besprekingen met architecten gehouden, enz.

Zo wordt zorgvuldig controle gehouden over de verschillende bouwfasen en krijgt u meer zicht op het totaalplaatje van uw project.

LANDMETEN

 

OPMETEN BESTAANDE TOESTAND VAN PERCELEN

Uw architect / studiebureau / tuinarchitect / binnenhuisarchitect heeft dit nodig om een correcte inplanting van hun ontwerpen mogelijk te maken.

OPMETEN GEVELS VOOR GEVELPLAN

 

Gevelmetingen worden bijvoorbeeld bij renovaties en nieuwe ontwerpen gebruikt door architecten als basis voor grondplannen,  gevelzichten, dwarsdoorsnedes, enz. 

 

OPMETEN GEBOUWEN VOOR GRONDPLAN

 

De nauwkeurige opmetingen van een bestaand gebouw vormen de basis bij de uitvoering van de intenties die u er mee heeft.

 

UITZETWERK

 

Volgens de goedgekeurde plannen wordt de te bouwen constructie visueel uitgezet op het terrein of in het gebouw om problemen achteraf te voorkomen en het werk van de aannemer te vereenvoudigen. 

PLAATSBESCHRIJVING

 

VOOR AANVANG EN EINDE HUUR

 

Een plaatsbeschrijving bij aanvang van de huur van een huis, appartement, studentenkamer, etc. is heel nuttig voor de verhuurder maar ook voor de huurder.  Als beide partijen het zorgvuldig gedetailleerde en gedateerde document ondertekenen, dan zou er in principe geen discussie mogen zijn als de huur ten einde loopt qua staat waarin het pand zich bevindt.

 

VOOR AANVANG EN EINDE WERKEN

 

Een plaatsbeschrijving voor aanvang en einde werken wordt opgemaakt om na te gaan of een eigendom schade zoals waterindringing, stabiliteitsproblemen, enz. ondervonden heeft door de uitvoering van allerlei bouwwerken. Er kunnen eventueel tussentijdse staten van vergelijk opgemaakt worden.

VOOR VERKOOP VAN EEN ONROEREND GOED

 

Het is belangrijk om te weten wat in de koopsom inbegrepen is en wat niet. Bij verkoop van een woning moeten er concrete afspraken gemaakt worden. Een uitgebreide inventaris aangevuld met foto’s is dus een nuttig instrument dat er kan voor zorgen dat er geen discussie is over de inhoud van de woning en wat in de koopsom is inbegrepen.

DIGITAAL PLAN

 

Een goed grondplan is de start van alle ontwerpen. 2D-ontwerpen worden opgemaakt voor particulieren en professionelen. De eigenaar wil de bestaande toestand kennen en het kan gebruikt worden door architecten, projectontwikkelaars, aannemers voor bouw of verbouwing van een woning of om eventueel een tuin te laten ontwerpen. Er wordt gewerkt volgens de wens van de klant en met de gevraagde graad van detail. Een beëdigd landmeter-expert is hiervoor de geschikte persoon om dit op te meten met hoog technologische meetapparatuur en het digitaal uit te tekenen. 

Grensbepaling

 

De grensbepaling is het bepalen van de scheidingslijn tussen twee eigendommen. De afpaling is het zichtbaar maken van de grenzen op het terrein.

Eerst worden via opzoeking van eigendomstitels of bestaande plannen bewijsstukken verzameld. Daarna doet de landmeter-expert een opmeting van het terrein. Nadien worden opmetingen en bewijsstukken verwerkt om de grensbepaling te vervolledigen. Achteraf kunnen de grenzen op het terrein worden gematerialiseerd en wordt een afpalingsplan opgemaakt.

De grensbepaling is ook de basis voor het opmaken van een prekadastratie van een perceel. Wij maken een opsplitsingplan op en doen de aanvraag voor nieuwe perceelnummers. De prekadastratie is ook mogelijk voor opsplitsing van een appartementsgebouw in verschillende kadastrale nummers. Hier is een voorafgaandelijke grensbepaling niet nodig.

vastgoed icoon wit.png

Vastgoed

 

Doordat Plan C u kan bijstaan voor opmaak van energiecertificaten en grensbepalingen kan uitvoeren, zijn wij de geschikte partner voor vastgoedactiviteiten. Als tussenpersoon gaan wij op zoek naar de juiste koper voor uw eigendom.

 

Wij voorzien de prijsbepaling, advertenties, organisatie bezichtigingen, onderhandelingen en staan u bij tot de afsluiting van een overeenkomst.

bottom of page